Back To School 2024

Back To School 2024

เปิดเทอมนี้ มาเสริมสมาธิ เพิ่มทักษะ และจินตนาการ

ที่ Global Art พร้อมรับ “พี่หมีโกลเบิล อาร์ต” แสนน่ารัก

เงื่อนไขและข้อกำหนด:
1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้กับเฉพาะการเรียนคอร์สหลัก (ระดับ J1-Adv.) เท่านั้น
2. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทั้งนักเรียนใหม่และนักเรียนเก่า
3. รับพี่หมีโกลเบิล อาร์ต (มูลค่า 500 บาท) ฟรี เมื่อสมัครเรียนแบบ 6 เดือนขึ้นไป
4. โปรโมชั่นรอบนี้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 (61 วัน)
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
6. สินค้ามีจำนวนจำกัด ในกรณีที่สินค้าหมดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าโปรโมชั่นอื่นให้แทน
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. นักเรียนที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ต้องเก็บชั่วโมงเรียนให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
9. นักเรียนเก่าสามารถซื้อคอร์สล่วงหน้าได้
10. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้คู่กับคูปอง Redemption, คูปอง Art Competition และคูปอง ParentTestimonial 2024 ได้