นโยบายทางธุรกิจ (สำหรับแฟรนไชส์ซี่)

นโยบายทางธุรกิจ (สำหรับแฟรนไชสซี่)
(การสั่งซื้อ การจัดส่งสินค้า การยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืนสินค้า การคืนเงิน)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

การสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่ง

         โกลเบิล อาร์ต สำนักงานใหญ่ จัดส่งสินค้า (ฟรีค่าส่ง) ให้สาขาละ 1 ครั้ง/เดือน หากต้องการสั่งสินค้าเพิ่มอีก สาขาต้องรับผิดชอบค่าส่งเอง โดยสำนักงานใหญ่จะออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน และแจ้งเก็บค่าส่งคืนจากสาขา ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ส่งสำเนาบิลค่าส่งของ ให้สาขารับทราบทุกครั้ง)

         ♦ ปิดรับคำสั่งซื้อ ทุกวันที่ 5 ของแต่ละเดือน และสาขาต้องชำระค่าสินค้าภายในวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2

ของเดือนนั้น ๆ ก่อนถึงวันจัดส่ง หากไม่มีการชำระค่าสินค้า ขอสงวนสิทธิ์ยังไม่จัดส่ง จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ (โกลเบิล อาร์ตฯ จะมีประกาศแจ้งรอบส่งของแต่ละเดือน ให้สาขารับทราบทั้งทางอีเมล และไลน์กลุ่มแฟรนไชส์ซี่)

         ♦ ส่งออกสินค้า ทุกวันพุธ หรือวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน ถึงสาขาภายในวันอาทิตย์

ของสัปดาห์นั้น ๆ (บางสาขาอาจถึงก่อนวันอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับบริษัทขนส่ง แต่ละเส้นทาง)

         ♦ หากไม่ได้รับสินค้า หรือได้รับล่าช้ากว่ากำหนด แจ้งมาที่สำนักงานใหญ่ได้ที่เบอร์ 094-562-2497

 

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

         หากสาขาต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้ทันที โดยการโทร/ไลน์ เพื่อแจ้งเลข PO ที่ต้องการยกเลิก ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยกเลิกในระบบให้ทันทีในวันทำการ (ในกรณีที่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ที่ได้ชำระค่าสินค้าไปแล้ว โปรดดูเรื่องการคืนเงินในหัวข้อ การคืนเงิน)

 

การคืนสินค้า

         โกลเบิล อาร์ต สำนักงานใหญ่ ไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า ถ้าสินค้าชิ้นนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และจัดส่งถูกต้องตามที่สาขาสั่งซื้อมา เว้นแต่กรณีแจ้งเปลี่ยนสินค้า เนื่องจากสินค้าชำรุด, เปลี่ยนขนาด เช่น เสื้อนักเรียน, เปลี่ยนระดับแบบฝึกหัด หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าประเภทอื่น (พิจารณาตามแต่กรณี) สามารถทำได้ โดยสาขาต้องชำระค่าส่วนต่างราคาสินค้าเพิ่มเติม (ถ้ามี)

 

การคืนเงิน

         โกลเบิล อาร์ต สำนักงานใหญ่ จะคืนเงินค่าสินค้าให้สาขา ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงินมาแล้ว แต่ต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ หรือสินค้าที่สั่งซื้อมาหมดสต็อคและไม่มีการผลิตเพิ่มแล้ว โดยการออกเป็นเครดิตส่วนลดให้ ตามมูลค่าสินค้านั้น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสั่งซื้อสินค้าในเดือนถัดไป