โปรแกรม

หลักสูตรของโกลเบิล อาร์ต

ศิลปะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ สำรวจ และค้นพบ ‘พรมแดน’ ใหม่ๆ ทางความคิด และทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป! ตั้งแต่ปี 1999 วิธีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของโกลเบิล อาร์ต ได้บ่มเพาะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กทั่วโลก

หลักสูตรโกลเบิล อาร์ต เป็นหลักสูตรหลายระดับที่ครอบคลุม ซึ่งรองรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ถึง 17 ปี
ใน คอร์สเรียนหลัก นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีสร้างงานศิลปะตั้งแต่เริ่มต้น, เหตุและผล, ความคิดที่หลากหลาย, การจัดองค์ประกอบ, การวาด, การแรเงา, การลงสี และเทคนิคการวาดจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับแนวคิด, ข้อสรุป และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง

ใน คอร์สเรียนเสริม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน, ความหลากหลายของการวาดภาพ, งานฝีมือ และโปรเจกต์ดินปั้น(Clay) จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะเพิ่มเติมในการศึกษาศิลปะวัฒนธรรม, การวาดภาพอะคริลิก, การปั้นดิน(Clay), และการสร้างสรรค์การ์ตูน & คอมมิกส์

คอร์สเรียนหลัก

ทัศนศิลป์

คอร์สเรียนเสริม

จิตรกรรม & งานฝีมือ