เกี่ยวกับเราเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้คน เพราะมนุษยชาติต่างต้องการวิธีการที่ใหม่
และแตกต่างไปจากเดิมในการแก้ปัญหาทั้งปัจจุบันและในอนาคต

Global Art ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เป็นสถาบันสอนความคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเรียนศิลปะที่มีหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในหลากหลายประเทศทั่วโลก ด้วยหลักสูตรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผู้เรียนจะได้เรียนรู้และมีพัฒนาการอย่างสร้างสรรค์ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมแรงบันดาลใจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ปรัชญา
ผู้ก่อตั้ง
ก้าวย่างแห่งการเติบโต
info-Timeline-2017_final