เกี่ยวกับเรา

ตั้งแต่ปี 1999 หลักการโกลเบิล อาร์ต ได้บ่มเพาะและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กทั่วโลก

ก่อตั้งและสร้างสรรค์โดยอาจารย์และนักออกแบบ Mr. Mahair Goh โกลเบิล อาร์ตเริ่มต้นการเดินทางในมาเลเซียด้วยศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียว ปัจจุบัน โกลเบิล อาร์ต เป็นแบรนด์แฟรนไชส์ระดับสากลที่เป็นที่รู้จักจากระบบการเรียนรู้โปรแกรมเสริมคุณค่าทางศิลปะที่เป็นนวัตกรรม และมีประสิทธิภาพสำหรับเด็กอายุ 3 ถึง 17 ปี

ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้งเอง ทีมงานโกลเบิล อาร์ต และพันธมิตรระหว่างประเทศของเรามีแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องที่จะมุ่งมั่นร่วมกันในการทำให้ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ทั่วโลก

ด้วยครูโกลเบิล อาร์ต ที่ทุ่มเทของเรา และศูนย์โกลเบิล อาร์ต ‘สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ’ ของเรา ผู้เรียนจะได้สำรวจและพัฒนาระเบียบวินัยในการเรียนรู้ ความสามารถทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ศักยภาพที่แท้จริงตลอดอาชีพการงานและชีวิตโดยรวมในอนาคต

ผู้สร้าง

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เหตุการณ์สำคัญ

ความสำเร็จ