หลักการโกลเบิล อาร์ต

หลักการโกลเบิล อาร์ต

สร้างโดยครู เพื่อครู! หลักสูตรโกลเบิล อาร์ต มีโครงสร้างเป็นหลักสูตรตามวัย เพื่อให้เหมาะกับสไตล์การเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน สมุดแบบฝึกหัดส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องมือการเรียนรู้ที่ปรับแต่งเองได้ และสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการส่งเสริมการคิด, การเรียนรู้, การลงมือปฏิบัติอย่างเป็นอิสระ

ด้วยชุดหลักเกณฑ์และทฤษฎีทางศิลปะ ครูจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสำรวจ ขยาย และพัฒนาแนวคิดของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ โดยเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นวิธีแก้ปัญหาและภาพประกอบที่มีความหมาย

การได้รับรางวัล ‘Best in Nurturing Creativity Through Art’ จากนิตยสาร Parent World Magazine โกลเบิล อาร์ตยังครองตำแหน่ง ‘เครือข่ายศูนย์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลก’ โดยมีนักเรียนมากกว่าหนึ่งล้านคน ลงทะเบียนตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการจัดหาแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ เราตั้งตารอที่จะสานต่อเส้นทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์นี้ร่วมกับทุกคน!

หนังสือบันทึกของมาเลเซีย

รางวัลการเลี้ยงดูของสิงคโปร์

มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่าล้านคนทั่วโลก

ประสบการณ์ 21 ปี

โกลเบิล อาร์ต ทำงานอย่างไร?

การสอนที่ครอบคลุม
หลายระดับ (การจัดระดับ)
แบบฝึกหัด/ชิ้นงาน ส่วนตัว
ครูที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
อัตราส่วนนักเรียนต่อครูต่ำ (สูงสุด 8:1)
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้ออำนวย
สื่อการเรียนการสอนที่กำหนดเอง
การประเมินและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
หล่อเลี้ยงและปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจและเอื้ออำนวย
TOP 10 SKILL-01-min
TOP 10 SKILL-02-min
TOP 10 SKILL-03-min
TOP 10 SKILL-04-min
TOP 10 SKILL-05-min
TOP 10 SKILL-06-min
TOP 10 SKILL-07-min
TOP 10 SKILL-08-min
TOP 10 SKILL-09-min
TOP 10 SKILL-10-min
TOP 10 SKILL-01-min
TOP 10 SKILL-02-min
TOP 10 SKILL-03-min
TOP 10 SKILL-04-min
TOP 10 SKILL-05-min
TOP 10 SKILL-06-min
TOP 10 SKILL-07-min
TOP 10 SKILL-08-min
TOP 10 SKILL-09-min
TOP 10 SKILL-10-min

ทักษะ 10 อันดับแรก

การปลูกฝังทักษะชีวิตที่สำคัญในเด็ก