คุณอรรจน์ และ คุณสุปราณี สารสาส

August 24th, 2018

น้องทั้งคู่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณครูที่นี่ดูแลเด็กดี เป็นกันเอง สถานที่เรียนสะอาดและ มีการปรับปรุงสถานที่อย่าง สม่ำเสมอ และมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย คุณอรรจน์ และ คุณสุปราณี สารสาส คุณพ่อคุณแม่ น้องอัญชลี สารสาส G6 รร. สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ และ น้องอัสนี สารสาส G5 รร. สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ

คุณแสงสุรีย์ คำตุ้ย

August 24th, 2018

เลือกให้น้องเรียนที่นี่เพราะมีหลักสูตรที่ดีมากค่ะ ประทับใจในความน่ารักและความเอาใจใส่นักเรียนของคุณครู เรียนแล้วน้องสนุกและมีความสุขกับการเรียนค่ะ คุณแสงสุรีย์ คำตุ้ย คุณแม่น้องวรรณวนัช คำตุ้ย ป.4 รร. อนุบาลเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

คุณอภิญญา พิมลศรี

May 26th, 2016

หลังจากได้เรียนที่นี่ น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการระบายสี การวาดภาพ น้องได้นำเทคนิคต่างๆจากโกลเบิล อาร์ต ไปใช้ จนได้รับรางวัลจากโรงเรียนหลายครั้ง น้องมีสมาธิ และจินตนาการมากขึ้น ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาติดต่อกับโกลเบิล อาร์ต คุณครูให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดีมาก หลักสูตรของที่นี่ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถทุกปีอีกด้วย คุณอภิญญา พิมลศรี คุณแม่น้องวรินทร พิมลศรี ป.4 รร. สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

คุณปรีชา และ คุณรินลดา แสงทอง

May 26th, 2016

หลังจากได้เรียนกับโกลเบิล อาร์ตแล้วน้องสามารถนำหลักการ เทคนิคมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีสมาธิและจินตนาการ คุณครูก็มีความใส่ใจเด็กนักเรียน สอนสนุก ไม่เครียด มีเนื้อหาการสอนไปตามวัย คุณปรีชา และ คุณรินลดา แสงทอง คุณพ่อ คุณแม่น้อง ขวัญจิรา แสงทอง ป.3 รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คุณจินตนา รัตนพิมาน

May 26th, 2016

น้องชอบและประทับใจที่ได้มาเรียนค่ะ เวลาไปเรียนน้องชอบกลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าคุณครูสอนอะไรบ้าง เวลาเล่าน้องดูมีความสุขและ นำผลงานที่ตัวเองทำมาให้ดูเป็นประจำ น้องชอบและภูมิใจผลงานตัวเองมากค่ะ คุณจินตนา รัตนพิมาน คุณแม่น้องญาตาวี  น้อยอำแพง ป.5 รร.สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ