คุณอภิญญา พิมลศรี

หลังจากได้เรียนที่นี่ น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการระบายสี การวาดภาพ น้องได้นำเทคนิคต่างๆจากโกลเบิล อาร์ต ไปใช้ จนได้รับรางวัลจากโรงเรียนหลายครั้ง น้องมีสมาธิ และจินตนาการมากขึ้น ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาติดต่อกับโกลเบิล อาร์ต คุณครูให้ข้อมูลและคำแนะนำที่ดีมาก หลักสูตรของที่นี่ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆตามอายุของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีเวทีให้เด็กๆได้แสดงความสามารถทุกปีอีกด้วย

คุณอภิญญา พิมลศรี

คุณแม่น้องวรินทร พิมลศรี ป.4 รร. สาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)