เปิดรับสมัคร National Art Competition 2024

กิจกรรมที่น้องๆ รอคอยมาแล้วค่า
National Art Competition 2024  กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ปีนี้เราจะมาเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยที่จะได้ไปแข่งขันที่ #ประเทศมาเลเซีย พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พัก 2 คืน

วันแข่ง: วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567
เปิดรับสมัคร: วันนี้ – วันที่ 31 กรกฏาคม 2567 (ที่สาขาโกลเบิลอาร์ต ทุกสาขา)
สถานที่แข่งขัน: เจเจมอลล์ จตุจักร ชั้น 6 ห้องกำแพงเพชร
ค่าสมัคร: คนละ 1,200 บาท

นักเรียนที่สมัครแข่งขันทุกคนจะได้รับ:
1. ประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
2. เหรียญที่ระลึกเข้าร่วมกิจกรรม
3. ชุดของขวัญ
4. คะแนน Redemption Point จำนวน 20,000 คะแนน (มูลค่า 500 บาท)*
5. ชุดอาหารกลางวัน (ในวันงาน)

ระดับในการแข่งขัน: แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอายุ:
• กลุ่ม A อายุระหว่าง 4 – 6 ปี
• กลุ่ม B อายุระหว่าง 7 – 9 ปี
• กลุ่ม C อายุระหว่าง 10 – 12 ปี
• กลุ่ม D อายุระหว่าง 13 – 18 ปี

ข้อกำหนดการรับสมัคร:

1. ผู้สมัครต้องยังมีสถานะเป็นนักเรียน โกลเบิล อาร์ต อยู่ในวันที่สมัคร (ยังไม่หมดคอร์ส)
2. ผู้สมัครต้องยังมีสถานะเป็นนักเรียนของ โกลเบิล อาร์ต อยู่ในวันที่ประกาศผลการแข่งขัน Global Art International Competition 2024 และในวันที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน Global Art International Competition 2024

*เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี*

กฏระเบียบการประกวด:
1. ผลงานทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งสามารถนำไปใช้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
2. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ในกรณีที่ผู้สมัครให้ข้อมูลเป็นเท็จ ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกสิทธิ์ในการได้รับรางวัล และต้องนำส่งของรางวัลคืน
4. ขนาดกระดาษ A3 (29.7 x 42 cm)  พื้นที่วาดรูป & ระบายสี 25 x 35 cm ตามมาตรฐานสากล
5. เวลาในการแข่งขันของกลุ่ม A และ B คือ 2 ชั่วโมง สำหรับกลุ่ม C และ D คือ 2 ชั่วโมง 30 นาที

หมายเหตุ:
1. ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พัก 2 คืน ในการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันกิจกรรม Global Art International Competition 2024 ที่ประเทศมาเลเซีย จำนวน 1 รางวัล
2. ในกรณีที่ผู้ชนะสละสิทธิ์ หรือมีเหตุกรณีทำให้ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ ให้ถือเสมือนว่า ผู้ชนะได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์การรับรางวัล และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ชนะท่านอื่นในลำดับถัดไป เพื่อเป็นตัวแทนรับรางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันกิจกรรม Global Art International Competition 2024 ที่ประเทศมาเลเซีย
3. รางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ และไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้

สมัครแข่งได้ที่ โกลเบิล อาร์ต ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 094-562-2497 (สำนักงานใหญ่)