Global Art & P-PAC National Competition 2016

เลื่อนการแข่งขันเป็นวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016
ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ข้อมูลสำคัญ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันแข่งขันทำให้ไม่ทันกับการเข้าร่วมกิจกรรม Global Art International Competition 2016 ที่จะจัดขึ้นที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน ในวันที่ 3 ธค. 2016  จึงมีการปรับเปลี่ยนรางวัลที่ 1 ของทุกกลุ่ม ในประเภทผู้เข้าแข่งขันที่เป็นนักเรียนโกลเบิล อาร์ต เป็นแพ็คเกจท่องเที่ยว ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน

ข้อมูลทั่วไป

 • การประกวดแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
  กลุ่ม A : อายุ 4 – 6 ปี
  กลุ่ม B : อายุ 7 – 9 ปี
  กลุ่ม C : อายุ 10 – 12 ปี
  กลุ่ม D : อายุ 13 – 18 ปี
 • หัวข้อในการประกวด
  กลุ่ม A และ B ประกวดภายใต้หัวข้อ World of Circus “ตั๋วใบพิเศษกับโลกละครสัตว์มหัศจรรย์”
  กลุ่ม C และ D ประกวดภายใต้หัวข้อ World of Circus ซึ่งจะมีหัวข้อประกาศให้ทราบเพิ่มเติมก่อนแข่งขัน 10 นาที
 • อนุญาตให้ท่านผู้ปกครองพาน้อง ๆ เข้าพื้นที่แข่งขันได้เวลาประมาณ 09.15 น. เป็นต้นไป และก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที (9.45 น.) ขอความกรุณาผู้ปกครองออกจากพื้นที่แข่งขัน
 • ในกรณีที่ผู้เข้าประกวด ต้องการออกจากพื้นที่การแข่งขัน เจ้าหน้าที่จะดูสติ๊กเกอร์ของผู้ปกครองว่าตรงกันกับผู้เข้าประกวดหรือไม่ ถึงจะอนุญาตให้ออกจากพื้นที่การแข่งขัน เพื่อความปลอดภัย
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ขอความร่วมมือผู้เข้าประกวดสวมเสื้อนักเรียนโกลเบิล อาร์ต หากไม่มีสามารถสวม เสื้อสีเหลือง หรือ สีขาว ได้ตามความสะดวก
 • ผลงานของผู้เข้าประกวดจะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ

การเตรียมความพร้อม

 • อุปกรณ์ที่ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง ได้แก่ ดินสอ, ดินสอ EE, กบเหลาดินสอ, ยางลบ, ดินสอสีไม้, สี Oil Pastel, สีโปสเตอร์, ถาดสี, พู่กัน, ผ้าเช็คสี และ กระบอกใส่น้ำกรณีที่ใช้สีโปสเตอร์
 • ห้ามนำภาพสเก็ตช์, กาวและกากเพชรเข้าพื้นที่การประกวด หากพบเห็นจะถูกถอดออกจากการตัดสิน
 • เปิดให้เข้าพื้นที่การประกวด เวลา ประมาณ 9.15 – 9.30 น.
 • ก่อนเข้าพื้นที่การประกวดควรจัดการกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

ขนาดภาพการประกวด

กลุ่ม A ขนาดภาพประกวด เท่ากับ 24 x 31 ซม.

กลุ่ม B ขนาดภาพประกวด เท่ากับ 24 x 35 ซม.

กลุ่ม C และ D ขนาดภาพประกวด เท่ากับ 24 x 36.5 ซม.

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-214-6210 ต่อ 114
 • เด็กนักเรียนปัจจุบันของโกลเบิล อาร์ต ฯ สามารถรับสติ๊กเกอร์รหัสประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ สาขาที่ลงสมัคร
 • นักเรียนทั่วไป สามารถรับสติ๊กเกอร์ รหัส ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ได้ภายในงาน บริเวณ จุดลงทะเบียน