คุณแสงสุรีย์ คำตุ้ย

เลือกให้น้องเรียนที่นี่เพราะมีหลักสูตรที่ดีมากค่ะ ประทับใจในความน่ารักและความเอาใจใส่นักเรียนของคุณครู
เรียนแล้วน้องสนุกและมีความสุขกับการเรียนค่ะ

คุณแสงสุรีย์ คำตุ้ย

คุณแม่น้องวรรณวนัช คำตุ้ย ป.4 รร. อนุบาลเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่