คุณอรรจน์ และ คุณสุปราณี สารสาส


น้องทั้งคู่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คุณครูที่นี่ดูแลเด็กดี เป็นกันเอง สถานที่เรียนสะอาดและ มีการปรับปรุงสถานที่อย่าง
สม่ำเสมอ และมีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

คุณอรรจน์ และ คุณสุปราณี สารสาส

คุณพ่อคุณแม่ น้องอัญชลี สารสาส G6 รร. สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ และ น้องอัสนี สารสาส G5 รร. สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ