เด็กพัฒนาการช้า เรียนศิลปะจะช่วยได้ไหมคะ

“ลูกสาวเรียนที่โกลเบิลอาร์ตที่กัมพูชาค่ะ เป็นเด็กพัฒนาการช้า ต้องการให้เรียนเพื่อช่วยเรื่องสมาธิ คุณครูคิดว่าจะช่วยได้ไหมคะ ลูกสาวอายุ 13 ปี ไม่มีพื้นฐานด้านศิลปะเลย แต่เขาชอบระบายสีเวลาอยู่บ้าน ดิฉันเพิ่งส่งเข้าเรียนค่ะ แต่ครูพูดภาษาอังกฤษ ลูกสาวพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาในการเรียนไหมคะ ต้องการความรู้ว่าลูกสาวจะได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนศิลปะบ้างค่ะ” ครูตุลย์ สุวรรณกิจ เทรนเนอร์จากโกลเบิล อาร์ต สำนักงานใหญ่ ได้ให้คำตอบมาดังนี้ค่ะ

“การเรียนศิลปะ นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการวาดรูป ระบายสีแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาสมาธิในเด็กอีกด้วย สำหรับเด็กที่มีพัฒนาการค่อนข้างช้า ผู้ปกครองควรให้ความสนใจกับการฝึกฝนสมาธิมากกว่าแค่การวาดภาพให้สวยงามอย่างเดียวเท่านั้น

และประโยชน์ที่แท้จริงที่ได้จากการเรียนศิลปะคือ เด็กจะได้ฝึกฝนการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุและผล รวมถึงวิธีการมองเป็นส่วนๆและภาพรวมได้ และสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้อย่างสมดุล คือ มีการพัฒนาทั้ง “ความรู้” และ “อารมณ์” ควบคู่กันไป (พัฒนาสมองทั้งสองด้านไปในเวลาเดียวกัน) ซึ่งเด็กจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆได้อีกด้วย

การพัฒนาสมาธิของเด็กโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อหากฝึกฝนอย่างต่อเนื่่องจะสามารถเห็นการพัฒนาการของเด็กขึ้นอย่างชัดเจน  ทั้งนี้การฝึกฝนจากง่ายไปหายากเป็นขั้นตอนตามหลักสูตรของ โกลเบิล อาร์ต ประกอบกับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และคุณครูจะทำให้เด็กพัฒนาสมาธิได้เร็วขึ้น

ส่วนภาษาก็มีความสำคัญในการเรียนศิลปะเช่นกัน แต่หากผู้เรียนและผู้สอนมีอุปสรรคเรื่องภาษา ก็สามารถทดแทนได้ด้วยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ศูนย์ของโกลเบิล อาร์ต หลายๆศูนย์ ก็มีเด็กนักเรียนชาวต่างชาติเข้ามาสมัครเรียน ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารระหว่างการเรียนการสอนยากมากขึ้น แต่คุณครูของเราก็อาศัยการทำให้ดูเป็นตัวอย่างโดยเริ่มสอนจากทักษะพื้นฐานก่อน เช่น สอนการเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรงต่างๆ และวัตถุอย่างง่าย จากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมทักษะอื่นๆเข้าไป วิธีนี้จะทำให้เด็กสามารถจับใจความและสาระสำคัญของบทเรียนและพัฒนาเป็นความชอบในศิลปะได้”