จัดองค์ประกอบ..จัดกรอบการแสดงออกให้ความคิดสร้างสรรค์

การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นหนึ่งในทักษะที่มีความสำคัญมากในการทำงานศิลปะแบบทัศนศิลป์ (Visual Art)

เพราะการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานศิลปะนั้น นอกเหนือจากเรื่องไอเดียความคิดริเริ่มที่แปลกใหม่ และการใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยทางเลือกที่หลากหลายแล้ว หนึ่งในเครื่องมือสำคัญทีศิลปะส่งมอบให้เด็กๆนำมาใช้ในการแสดงออก ก็คือเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ

ไอเดียที่แจ่มแจ๋วสุดจะครีเอท เมื่อต้องถ่ายทอดลงเป็นภาพวาด หากไร้เทคนิคการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ความดึงดูดหรือน่าสนใจของภาพอาจไม่น่าประทับใจเท่าที่มันควรจะเป็น ซึ่งการจัดองค์ประกอบภาพก็เปรียบเสมือนเทคนิคการเล่าเรื่อง ความคิดและไอเดียที่ดีเมื่อได้เทคนิคการนำเสนอเล่าเรื่องที่ดียิ่งช่วยส่งเสริมคุณค่าให้กับผลงาน

แต่การจัดองค์ประกอบภาพเองก็มีเทคนิคที่หลากหลาย การใส่ทุกเทคนิคลงในภาพก็จะกลายเป็นความฟุ้ง สับสน วุ่นวายและตีกันเองจนกลายเป็นไม่มีจุดดึงดูด ในการทำงานเด็กๆ จึงต้องใช้การคิดวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทาง และตัดสินใจเลือกเทคนิคที่จะทำให้การเล่าเรื่องในภาพนั้นออกมาน่าสนใจที่สุด

เพราะจริงๆแล้ว ‘ศิลปะ’ ไม่ใช่แค่วาดภาพระบายสี กระบวนการคิดและทักษะการสร้างสรรค์ในระหว่างการทำงานศิลปะต่างหากคือ สิ่งที่ศิลปะส่งมอบให้กับเด็กๆทุกคน