คุณสนธยา ภัทระวโรฒม์

Pic1
ให้น้องมาเรียนที่นี่ เพราะอยากฝึกสมาธิและให้ใจเย็นขึ้น หลังจากมาเรียนน้องมีสมาธิดีขึ้น และมีทักษะศิลปะที่ดีขึ้น จนสามารถวาดรูปเองได้ คุณครูที่นี่สอนเข้าใจง่ายและช่วยกระตุ้นให้น้องกล้าที่จะะลงมือทำ

คุณสนธยา ภัทระวโรตม์
คุณพ่อน้องธรากร ภัทระวโรตม์ ป.3 ร.ร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี