คุณวาสนา น้อยถนอม

Pic

เริ่มจากอยากให้น้องได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ ตอนเด็กน้องชอบวาดภาพจนถึงตอนนี้น้องมีพัฒนาการดีขึ้นมาก ทั้งด้านการเรียนที่สามารถนำทักษะการวาดไปใช้ด้วยการวาดภาพเพื่อช่วยความ เข้าใจในแต่ละวิชา มีความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น และสมาธิดีช่วยให้อ่านหนังสือได้ดีขึ้นค่ะ จากการวาดต่อเติม วาดตามแบบ ปัจจุบันน้องสามารถวาดและระบายสี ตามจินตนาการอย่างสวยงาม คุณครูก็เป็นกันเองมาก ๆ ค่ะ

คุณวาสนา น้อยถนอม
คุณแม่น้องณัฐวลัญช์ น้อยถนอม ม.1 ร.ร.ชลกันยานุกูล
จังหวัด ชลบุรี