คุณดวงสมร โกยสมบัติโอฬาร

Pic

ให้น้องเรียนศิลปะเพราะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์สอนให้คิดเป็นขั้นตอน สามารถประยุกต์มุมมองจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ตอนนี้น้องมีความมั่นใจในวิชาศิลปะมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักนำมาประยุกต์ ใช้กับงานที่โรงเรียนได้เป็นอย่างดี ประทับใจคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาที่ดี ช่วยเรียกความมั่นใจและความถนัดในตัวน้องออกมา และหลักสูตรยังช่วยเอื้อ ต่อการเรียนรู้และต่อยอดไปตามความถนัดของน้องเองและที่สำคัญลูกมีความสุขใน การเรียนที่นี่ค่ะ

คุณดวงสมร โกยสมบัติโอฬาร

คุณแม่น้อง กรณัฏฐ์ โกยสมบัติโอฬาร ป.5 ร.ร.ธิดาแม่พระ
น้องณัฎฐ์นันท์ โกยสมบัติโอฬาร ป.4 ร.ร.ธิดาแม่พระ
และน้องณัฏฐ์ฐา โกยสมบัติโอฬาร อ.3 อนุบาลเมธัท
จังหวัด สุราษฏร์ธานี