Super Artist 2019 (MAY-JUN)

เรียนศิลปะกันเต็มอิ่ม พร้อมรับส่วนลด และของแถมสุดสร้างสรรค์

เพียงลงเรียนแบบ 1 ปี รับไปเลย โมเดลจิ๊กซอว์ 3D Puzzle”

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่
  • นักเรียนที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ ต้องเก็บชั่วโมงเรียนให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนในระดับ F1-ADV3 เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

  •  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้  30 มิถุนายน 2562

*เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ