Promotion Cultural Program: Amazing Oct Edition

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ปิดเทอมนี้ ปั้นสนุก พร้อมซึมซับสาระวัฒนธรรมกับคอร์ส Cultural Program

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • หลักสูตรคอร์สดังกล่าวเป็นไปตามหลักสูตรการเรียน Global Art
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่
  • การจัดตารางเรียนสำหรับนักเรียนที่ลงคอร์สนี้ สามารถจัดตารางเรียนได้ตามที่ศูนยํและนักเรียนสะดวก
    เช่นนักเรียนสามารถเลือกเรียนวันและกี่ชั่วโมงก็ได้ในช่วงวันธรรมดา(จันทร์-ศุกร์)
    แต่นักเรียนต้องเก็บชั่วโมงเรียนทั้งหมด ให้หมดภายใน 31 ตุลาคม 2560
  • ในกรณีที่สินค้าหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าโปรโมชั่น

วันนี้ – 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น

*เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ