New Start Promotion (JAN)

เริ่มต้นปี กับโปรโมชั่นดีๆ ต้อนรับนักเรียนใหม่ ฟรีสีไม้ GA 48สี หรือ สี Gel Pastel เลยทันที

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะนักเรียนใหม่เท่านั้น
    นักเรียนที่ใช้สิทธิโปรโมชั่นนี้ ต้องเก็บชั่วโมงเรียนให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด
  • นักเรียนที่สอบได้ในระดับที่ใช้สีออยล์ พาสเทล จะได้ส่วนลดเป็นค่าสีจำนวน 350 บาทแทน
  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนในระดับ J1 – L3 เท่านั้น
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้

วันนี้ – 31 มกราคม 2562

*เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า