2023 National Art Competition ตอน “MY HOME”

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนโกลเบิล อาร์ต ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี

เพื่อหาตัวแทนประเทศ สำหรับกิจกรรม 2023 International Art Competition
จะจัดแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2023 National Art Competition ตอน “MY HOME”

ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2566  เวลา 08.00 – 14.00 น.

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – วันที่ 30 เมษายน 2566 (ที่สาขาโกลเบิล อาร์ต ทุกสาขา)

ค่าสมัครแข่งขัน

คนละ 850 บาท (รวมค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม บัตรผ่านประตูและเครื่องเล่น Dream World 23 รายการ) * เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับในการแข่งขัน : แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอายุ  ( นับอายุ จากปีพ.ศ.เกิด – ปีพ.ศ.ปัจจุบัน 2566)

1)  กลุ่ม A อายุระหว่าง 4 – 6 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2560 – 2562
2) กลุ่ม B อายุระหว่าง 7 – 9 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2557 – 2559
3) กลุ่ม C อายุระหว่าง 10 – 12 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2554 – 2556
4) กลุ่ม D อายุระหว่าง 13 – 18 ปี : เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2548 – 2553

รางวัลในการแข่งขันแต่ละกลุ่ม

รางวัลที่ 1 :          ทุนการศึกษา 5,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน, และแพ็คเก
รางวัลที่ 2 :          ทุนการศึกษา 3,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลที่ 3 :          ทุนการศึกษา 2,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลดีเด่น :       ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน
รางวัลชมเชย :    เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลสนับสนุน

รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ของทุกกลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 1 รางวัล
รางวัลดีเด่นกลุ่ม A มีจำนวน 10 รางวัล / B มีจำนวน 20 รางวัล / C มีจำนวน 15 รางวัล/ D มีจำนวน 5 รางวัล
รางวัลชมเชยกลุ่ม A มีจำนวน 10 รางวัล / B มีจำนวน 20 รางวัล / C มีจำนวน 15 รางวัล/ D มีจำนวน 5 รางวัล
(จำนวนรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน)

หมายเหตุ :
1. ผู้ชนะในแต่ละกลุ่มจะได้รับแพ็คเกจทัวร์ในการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันกิจกรรม Global Art International Competition 2023 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 รางวัล
2. ในกรณีที่ผู้ชนะสละสิทธิ์ หรือมีเหตุกรณีทำให้ไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันได้ ให้ถือเสมือนว่า ผู้ชนะได้แสดงเจตนาสละสิทธิ์การรับรางวัล และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ชนะท่านอื่นในลำดับถัดไป เพื่อเป็นตัวแทนรับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. รางวัลไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ และไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงิน หรือสินค้าอื่นที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันได้

ข้อกำหนดการรับสมัคร

1. ผู้สมัครต้องยังมีสถานะเป็นนักเรียน โกลเบิล อาร์ต อยู่ในวันที่สมัคร (ยังไม่หมดคอร์ส)
2. ผู้สมัครต้องยังมีสถานะเป็นนักเรียนของ โกลเบิล อาร์ต อยู่ในวันที่ประกาศผลการแข่งขัน Global Art International Competition 2023 และในวันที่เป็นตัวแทนไปแข่งขัน Global Art International Competition 2023

*เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในทุกกรณี