โลตัสแจ้งวัฒนะ (Lotus Chaengwattana)

ชั้นที่ 2 อาคารห้างเทสโก้ โลตัส สาขาแจ้งวัฒนะ เลขที่ 300 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
Tesco Lotus – Chaengwattana, 2nd Fl., 300 Chaengwattana Rd., Thung Song Hong, Laksi, Bangkok 10210 Thailand.

02-982-6915, 095-565-9292 / +662-982-6915, +6695-565-9292

leena-c@globalart.co.th

Principal: ครูลีนา / Kru Leena

Mon – Fri : 10.00am – 08.00pm / Sat – Sun : 09.00am – 07.00pm

https://goo.gl/TA0Z5H

https://www.facebook.com/legatomusic.academy/?