ประกาศผลรางวัล งานประกวด Global Art National Competition 2019 @ Dream World