Global Art National Competition 2019

ขอเชิญน้องๆ นักเรียนโกลเบิล อาร์ต ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี

เพื่อหาตัวแทนประเทศ เข้าร่วมแข่งขันที่สิงคโปร์

Global Art National Competition 2019 ตอน “My Appreciation”

ณ สวนสนุก Dream World  วัน เสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562  เวลา 08.00 – 13.00 น.

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 (ที่สาขาโกลเบิล อาร์ต ทุกสาขา)

ค่าสมัครแข่งขัน

คนละ 699 บาท (ราคารวมค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และบัตรผ่านประตู พร้อมเครื่องเล่น Dream World 23 รายการ 1 ใบ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับในการแข่งขัน : แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอายุ  ( นับอายุ จากปีพ.ศ.เกิด – ปีพ.ศ.ปัจจุบัน 2562 )

1) กลุ่ม A อายุระหว่าง 4 – 6 ปี :                    เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2556 (2013) – พ.ศ. 2558 (2015)
2) กลุ่ม B อายุระหว่าง 7 – 9 ปี :                    เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2553 (2010) – พ.ศ. 2555 (2012)
3) กลุ่ม C อายุระหว่าง 10 – 12 ปี :                เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2550 (2007) – พ.ศ. 2552 (2009)
4) กลุ่ม D อายุระหว่าง 13 – 18 ปี :                เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2544 (2001) – พ.ศ. 2549 (2006)

รางวัลในการแข่งขันแต่ละกลุ่ม

รางวัลที่ 1 :           ทุนการศึกษา 5,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
และแพ็คเกจทัวร์ในการเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันกิจกรรม Global Art International Competition 2019
ที่ประเทศสิงคโปร์ จานวน 2 แพ็คเกจ (สำหรับเด็ก และผู้ปกครอง 1 ท่าน)

รางวัลที่ 2 :           ทุนการศึกษา 3,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลที่ 3 :           ทุนการศึกษา 2,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลดีเด่น :        ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลชมเชย :     เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

หมายเหตุ :           รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ของทุกกลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 1 รางวัล

รางวัลดีเด่นกลุ่ม A, B, C, D : จำนวนรางวัลจะประกาศตามความเหมาะสม ภายหลังจากปิดรับสมัคร

รางวัลชมเชยกลุ่ม A, B, C, D : จำนวนรางวัลจะประกาศตามความเหมาะสม ภายหลังจากปิดรับสมัคร

ข้อกาหนดการรับสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน โกลเบิล อาร์ต อยู่ในวันที่สมัคร (ยังไม่หมดคอร์ส)
2) ในเดือนตุลาคม ผู้สมัครที่ได้รับรางวัล จะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ (ยังไม่หมดคอร์ส)