Global Art National Competition 2018

Global Art National Competition 2018 ตอน “Celebration” “มหัศจรรย์วันรื่นเริง”

ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  วัน เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2561  เวลา 08.00 – 14.00 น.

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (ที่สาขาโกลเบิล อาร์ต ทุกสาขา)

ค่าสมัครแข่งขัน

คนละ 500 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ระดับในการแข่งขัน : แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มอายุ  ( นับอายุ จากปีพ.ศ.เกิด – ปีพ.ศ.ปัจจุบัน 2561 )

1) กลุ่ม A อายุระหว่าง 4 – 6 ปี :                    เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2555 – 2557
2) กลุ่ม B อายุระหว่าง 7 – 9 ปี :                    เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2552 – 2554
3) กลุ่ม C อายุระหว่าง 10 – 12 ปี :                เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2549 – 2551
4) กลุ่ม D อายุระหว่าง 13 – 18 ปี :                เกิดระหว่างปีพ.ศ. 2543 – 2548

รางวัลในการแข่งขัน

รางวัลที่ 1 :           ทุนการศึกษา 5,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
และแพ็คเกจทัวร์ในการเป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันกิจกรรม Global Art International Competition 2018
ที่ประเทศเมียนมาร์ จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2 :           ทุนการศึกษา 3,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลที่ 3 :           ทุนการศึกษา 2,000 บาท, ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลดีเด่น :        ถ้วยรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

รางวัลชมเชย :     เหรียญรางวัล, ประกาศนียบัตร, ของรางวัลจากผู้สนับสนุน

หมายเหตุ :           รางวัลที่ 1, 2 และ 3 ของทุกกลุ่ม มีจำนวนกลุ่มละ 1 รางวัล

รางวัลดีเด่นกลุ่ม A, B, C : มีจำนวนกลุ่มละ 20 รางวัล / กลุ่ม D : มีจำนวน 5 รางวัล

รางวัลชมเชยกลุ่ม A, B, C : มีจำนวนกลุ่มละ 20 รางวัล / กลุ่ม D : มีจำนวน 5 รางวัล