Double Reward 2019

ลงเรียนแบบ 6 เดือน หรือ 1 ปี

รับไปเลย! แต้มทวีคูณ พรอมของแถมสุดน่ารัก จาก โกลเบิล อาร์ต

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่
  • นักเรียนที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นนี้ ต้องเก็บชั่วโมงเรียนให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนในระดับ F1-ADV3 เท่านั้น

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

  •  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันนี้  31 ธันวาคม 2562

*เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ