Back to School

สมัครเรียนคอร์สเปิดเทอม พร้อมรับของแถมแบบจุใจกันไปเลย!

” สีไม้ 48 สี สำหรับนักเรียนใหม่ และ ร่มพับ 3 ตอน สำหรับนักเรียนปัจจุบัน”

เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • โปรโมชั่นนี้ใช้ได้สำหรับการเรียนในระดับ J1 – L6 เท่านั้น

  • นักเรียนที่ต้องการใช้โปรโมชั่น ต้องชำระค่าเรียนในแบบ 3 เดือน ขึ้นไป และนักเรียนปัจจุบันสามารถซื้อคอร์สล่วงหน้าได้

  • นักเรียนปัจจุบัน หมายถึงนักเรียนที่มีคอร์สเรียนอยู่ หรือขาดเรียนได้ไม่เกิน 4 เดือน

  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้

  • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2561

*เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ