สยามสแควร์ (Siam Square)

254 อาคารวิทยกิตต์ (ศูนย์หนังสือจุฬาฯ) ชั้น 18 ซ.จุฬาลงกรณ์ 64 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

254 Wittayakit Building, 18th Fl., Soi Chulalongkorn 64, Wang Mai, Pathum Wan District, Bangkok 10330 Thailand.

Tel: 089-698-7331 / +6689-698-7331

E-mail: siamsquare@globalart.co.th

Principal: ครูเตย/ Kru Toey

Open: Wed – Fri : 10.00 am. – 6.00 pm.

              Sat – Sun : 09.00 am. – 06.00  pm.

Map: https://shorturl.at/fwAIT

Facebook:https://web.facebook.com/globalartsiamsquare